Forgó Ani - Numerológia - Tarot - Energetika

Facebook oldalam

BETŰ SZÁMÉRTÉKÉNEK GYAKORISÁGA A NÉVBEN ÉS AZ EHHEZ KAPCSOLÓDÓ JELLEMVONÁSOK ÉS KIHÍVÁSOK 2.

2. rész

(Az első részt megtalálod itt.)

FONTOS: Minden ember pontosan azokkal a tulajdonságokkal és képességekkel bír, amelyekre itt és most, ebben a leszületésben szüksége van! A lejjebb leírt tanácsokat akkor érdemes megfogadni, ha annak szükségszerűsége, helyénvalósága belülről fakad. Amennyiben másoknak akarnál megfelelni ezzel, vizsgáld meg magad az elváró tükrében.

A nevedben előforduló betűszámok gyakorisága önmagában nem nyújt teljes képet rólad! Lehetőséget ad azonban arra, hogy közelebb juss ahhoz, aki vagy és fejleszd önmagad. Az egyes betűcsoportok látszólagos ellentmondásait könnyen fel lehet oldani egy személyes tanácsadás során a teljes képlet ismeretében.

 

 

 

Átlagos mennyiség:

 • vezetői képességek
 • kezdeményező készség
 • kiemelkedő egyéniségjegyek

Átlag alatti vagy hiányzó mennyiség:

 • érdemes megtanulnia, kiállni a jogaiért és önmagáért
 • a vezetői képességek nagyobb befektetés (idő, energia) által érhetők el, mivel a vezetés kevéssé érdekli

Átlag feletti mennyiség:

 • az akaratosságot, önfejűséget, túlzott határozottságot érdemes megtanulni szabályozni, uralni
 • kiemelkedő vezető képességek
 • akaratérvényesítés felsőfokon – érdemes megtanulni, hogy mások szabad akaratát is tiszteletben tartsa és minden érintett javára váljon, amit tesz

 

 

Átlagos mennyiség:

 • természetes képesség a barátkozásra
 • tapintat és diplomatikusság elegendő mértékben a boldoguláshoz
 • jó együttműködő készség

Átlag alatti vagy hiányzó mennyiség:

 • tanulandó a türelem, az elfogadás és az együttműködés képessége
 • érzéketlenség és/vagy közönyösség könnyen előfordulhat – érdemes megismerni a saját érzelmeinek határait és tágítani azokat

Átlag feletti mennyiség:

 • tapintatos és előzékeny
 • nagyon figyelmes
 • ösztönös hajlam a kompromisszumra
 • harmóniára, egyetértésre törekszik
 • hű és alkalmazkodó
 • túl sokat ad – érdemes megtanulni, hogy az „igen” mások felé, „igen” legyen önmaga felé is
 • értékeli a művészeteket

 

 

Átlagos mennyiség:

 • fantázia és kreativitás
 • ötleteket, érzéseket természetes módon, könnyedén fogalmaz meg
 • tud szórakozni, élvezni az életet és a jó társaságot

Átlag alatti vagy hiányzó mennyiség:

 • ahhoz, hogy jól érezze magát, gyakran szükséges külső ráhatás
 • unalmasnak hathat – érdemes felfedeznie, hogy miben kiemelkedő
 • érdemes megtanulnia ábrándozni, képzelegni, az érzelmeire hallgatva meghozni egyes döntéseket
 • érdemes felfedeznie a saját romantikus oldalát
 • érdemes felfedeznie a hagyományostól eltérő kreativitását

Átlag feletti mennyiség:

 • nagyon kreatív tehetség
 • kiemelkedő fantázia a zene, festészet, írás, tervezés vagy más művészet területén
 • érdemes megtanulni az energiáit helyesebben beosztani
 • érdemes megtanulni az eszmecsere művészetét, azaz a beszéd mellett a hallgatás oldalát is gyakorolni
 • kiemelkedő kifejezőkészség és közlékenység

 

 

Átlagos mennyiség:

 • jó összpontosító készség
 • a feladatainak szenteli magát
 • józan paraszti ésszel rendelkezik
 • építő, fejlesztő hajlamok, készségek jellemzik
 • szüksége van a rendre és a rendszerre

Átlag alatti vagy hiányzó mennyiség:

 • a józan gondolkodásgyakorlást igényel
 • az anyagi, materiális, „evilági” dolgok kevésbé érdeklik
 • több területen célszerű elsajátítani a rendszerességet
 • a fejlődés és kitartás tanulandó
 • bizonyos területeken a hanyag, nemtörődöm hozzáállás jellemezheti – érdemes megvizsgálni, hogy melyek ezek a területek és helyesbíteni a hozzállást

Átlag feletti mennyiség:

 • erőssége a konkrét tervek, elképzelések végrehajtása
 • tudja a dolgok értékét
 • céltudatos, kitartó
 • szereti a részleteket
 • tiszteli a törvényeket
 • érdemes a merevséget és szűklátókörűséget egyes területeken megvizsgálni és helyesbíteni

 

 

Átlagos mennyiség:

 • szereti a változást és a változatosságot
 • jó a mindennapi kapcsolata a világgal
 • könnyen alkalmazkodik új emberekhez, utazáshoz, fejlődéshez és mindenfajta változáshoz

Átlag alatti vagy hiányzó mennyiség:

 • az ismerkedés és együttműködés új emberekkel nehézkes lehet, tanulandó
 • érdemes kerülnie a nagyobb tömegeket
 • szeret egyedül lenni
 • a változások kihívást jelentenek
 • befelé fordulás jellemezheti

Átlag feletti mennyiség:

 • nyugtalanság és nyughatatlanság jellemzi – érdemes megtalálni az ezekre legjobb területeket (pl. sport, mozgást igénylő foglalkozás, stb.)
 • sok ingerre van szüksége
 • érdemes megtanulnia az energiái helyesebb beosztását, az összpontosítás helyes alkalmazását
 • a földi törvények korlátait nehezen tűri – sokszor felülírja, megreformálja azokat
 • ideális kereskedelmi, marketinges képességek

 

Átlagos mennyiség:

 • ösztönösen védi és táplálja a körülötte levőket
 • gondoskodó, tanító, felelős

Átlag alatti vagy hiányzó mennyiség:

 • a kötelességtudat fejlesztendő
 • a szenvtelen hozzáállás miatt érdemes a saját érzelmeit jobban megismerni
 • a problémákat feladatoknak tartja, érzelemmentesen viszonyul hozzájuk – főleg, ha a mások problémájáról van szó
 • felelőtlen, hanyag hozzáállás jellemezheti, főleg szülőként – ismét megoldás lehet, ha önmagával, saját érzelmeivel tisztába kerül

Átlag feletti mennyiség:

 • erős érzelmi és hitbeli alapok
 • eszményképek, ideálok vezérlik, azok mellett kitart – érdemes időnként felülvizsgálni ezeket
 • embereken segítő, bőkezű – érdemes figyelembe vennie és tisztelnie, hogy van-e erre igény (kértek-e segítséget)
 • szülőként túl szigorú és rugalmatlan lehet időnként – érdemes itt is bizonyos időközönként felülvizsgálnia az álláspontját
 • a hűség követelmény a részéről
 • fontosak számára a hagyományok

 

Átlagos mennyiség:

 • könnyen elemez, nyomoz, kutat, tanul
 • mindent megkérdőjelez
 • sokat olvas, megfigyel és fejleszti az elméjét
 • építő jelleggel kérdez és tesz különbséget

Átlag alatti vagy hiányzó mennyiség:

 • az élet titkai, a felfoghatatlan dolgok számára igazi kihívásokat jelentenek
 • az óvatosság és a helyzetelemzés képessége fejlesztendő területek
 • a tanulás és annak öröme tanulandó
 • keveset vár el másoktól – sok esetben stresszcsökkentő faktor, más esetekben fejlesztendő

Átlag feletti mennyiség:

 • teljesen tudományos érdeklődésű – egy bizonyos pont után erős spirituális tudásba válthat
 • mindenre bizonyítékot keres – érdemes megtanulnia, hogy bizonyos dolgokat a jelen tudással, technikával és lehetőségekkel még nem lehet bizonyítani, ugyanakkor pont ez a válaszkeresés vezetheti új technika és tudás felfedezéséhez
 • fura ötletekkel van tele – érdemes megtanulni szűrni
 • csodabogár – a szó legjobb értelmében is
 • az érzelmeit szinte állandó ellenőrzés alatt tartja – érdemes megtanulnia lazítani

 

Átlagos mennyiség:

 • üzleties, gyakorlatias gondolkodású
 • önálló
 • tud másokat, irányítani, vezetni és ellenőrizni
 • mérlegel, egyensúlyra törekszik
 • jól bánik a pénzzel

Átlag alatti vagy hiányzó mennyiség:

 • a (saját) ügyeinek irányítása segítséget igényel – tanulandó az önállóság
 • a hatalom, a gazdagság és a vezető pozíció nem tartozik az érdeklődési körébe – emiatt kevesebb stressz van az életében

Átlag feletti mennyiség:

 • intenzív hatalom és irányítás utáni vágy – érdemes megtanulni uralni
 • erős hajlam a megvalósításra, a munkára, az irányításra és a parancsolásra – utóbbit érdemes kordában tartani
 • stresszes – érdemes megtanulni lazítani
 • sok teszt, kihívás van az életében – érdemes megtanulni kezelni a frusztrációt

 

Átlagos mennyiség:

 • együtt érző, jóakaratú, toleráns
 • emberséges, testvéries
 • elfogadó a mássággal
 • spirituális megértés és elfogadás jellemzi

Átlag alatti vagy hiányzó mennyiség:

 • nem érti és tűri a másságot – érdemes felfedeznie a saját „másságait”, tanulandó a türelem
 • a spirituális érdeklődés hiánya jellemezheti
 • egyetemes látásmód elsajátítása hasznos lehet

Átlag feletti mennyiség:

 • túlérzékenységét érdemes uralnia (nagyon sok helyzetben) és megtanulni használnia
 • idealista
 • túl bőkezű – érdemes megtanulnia a helyes egyensúlyt
 • szélsőségessé válhat a vallás vagy filozófia területén – érdemes megtanulni a határait