Forgó Ani - Numerológia - Tarot - Energetika

Facebook oldalam

Iránytű

 

Minden további lehetőséghez 3-3 lapot húzunk, amelyeket a 2-es, 3-as és 4-es lapok alá helyezünk.

Az indikátorlap az 1-es pozícióban mindegyik lehetőségre vonatkozik.

A védőkártyákat (Főpapnő, Főpap és Csillag) különösen súlyozottan vesszük figyelembe, mert ezek egyértelműen jelölik a helyes irányt.

Fontosak továbbá a Szeretők (a szív már döntött), Szerencsekerék (karmikus helyzet), Végítélet (a gyógyulás útja) és Világ (valódi helyünk) kártyák.

Kvintesszenciát úgy számolunk, hogy az egyes sorokban levő lapok számértékeit összeadjuk. Az 1-es pozícióban levő kártya értékét minden sorhoz hozzá kell adni.

vissza a lap tetejére

Döntésjáték

 

Az indikátorlap a 7-es pozícióban mindegyik lehetőségre vonatkozik.

A védőkártyákat (Főpapnő, Főpap és Csillag) különösen súlyozottan vesszük figyelembe, mert ezek egyértelműen jelölik a helyes irányt.

Fontosak továbbá a Szeretők (a szív már döntött), Szerencsekerék (karmikus helyzet), Végítélet (a gyógyulás útja) és Világ (valódi helyünk) kártyák.

Kvintesszenciát mindkét irányban úgy számolunk, hogy az egyes irányokban levő lapok számértékeihez a 7-es pozíciót is hozzáadjuk.

vissza a lap tetejére

Bolondjáték

  

Először kivesszük a pakliból a Bolond kártyáját. Ez a kártya jelez most minket. Utána megkeverjük a paklit és kihúzunk 12 lapot, de mielőtt megfordítanánk őket, közéjük keverjük a Bolond kártyáját is. Ezután eldöntjük, hogy alulról vagy felülről rakjuk-e ki a lapokat.

vissza a lap tetejére

Az út

 

A bal oldali oszlop az eddigi viszonyulásunkat mutatja, a jobb oldali pedig arra vonatkozóan ad tanácsot, hogy milyen legyen a hozzáállásunk a jövőben.

Az 1-es pozíció a célt, az elérhető állapotot jelzi.

A 2-es és 7-es pozíciók a tudatos hozzáállásunkat jelzik.

A 3-as és 6-os pozíciók az érzelmi hozzáállásunkat jelzik.

A 4-es és 5-ös pozíciók a külvilág felé mutatott viselkedésünket jelzik.

vissza a lap tetejére 

Kapcsolatjáték

 

A bal oldali oszlop a kérdezőre vonatkozik, a jobb oldali pedig a partnerre (a másik személyre).

Az 1-es pozíció a kapcsolat jelenlegi helyzetét és központi témáját jelöli.

A 7-es és 2-es pozíciók a tudat szintjét jelképezik.

A 6-os és 3-as pozíciók a lelki síkot jelképezik.

Az 5-ös és 4-es pozíciók a külvilág felé mutatott magatartásra utalnak.

Az udvari kártyák azonos neműként az érintett személy saját magáról alkotott képét jelzik, ellenkező neműként pedig vagy azt jelzi, hogy az érintett ilyen emberre gondol (7 és 2), ilyen embert szeret (6 és 3), vagy ilyen emberrel van kapcsolata (5 és 4); vagy pedig az ellenkező nemre vonatkozó vágyképet jelképezi.

A lovagok a hangulatra, az apródok az impulzusra utalnak, amire nyitott az érintett vagy amit elvár a másik féltől.

vissza a lap tetejére 

Az asztrológiai kör

A kirakás kiválóan alkalmas arra, hogy mi várható a közeljövőben a kérdezőre az élet különböző területein.

Ha időhatár nélkül kérdezünk, akkor a kártyák inkább a jelen helyzetet és a nagyon közeli jövőt írják le.

 

12 db kártyát húzunk.

A pozíciók a következőket jelentik:

1 = Az alaphelyzet, az alaphangulat; a kérdező jelenlegi helyzete, vagy így áll a közeljövő eseményei

2 = Az anyagi helyzet.

3 = Mindennapi tapasztalatok, a hétköznapok témái.

4 = Az otthon: lakótér, lelki védettség, közeli család.

5 = Minden, ami örömet okoz. Kreativitás, játék, szórakozás. (Ide tartozik a flört, az élvezetek is.)

6 = Munka.

7 = A párkapcsolat (tartós viszony).

8 = A rejtett titkok, tabuk (szexualitás, okkult élmények, stb.) VAGY válsághelyzetek és megoldásuk.

9 = Magasabb felismerések: külső, belső utazások, meggyőződések, hit, felismerések.

10 = Nyilvános elismertség: hivatásbeli, szakmai jövő.

11 = Barátok, közeli ismerősök, csoportjaink.

12 = Titkos remények vagy félelmek.

 

1 + 7 = én + te

4 + 10 = honnan hová

1, 5, 9 = tűz elem: temperamentum, önkibontakoztatás

2, 6, 10 = föld elem: pénz és munka világa, biztonság

3, 7, 11 = levegő elem: kapcsolatok, gondolatok, beszélgetések

4, 8, 12 = víz elem: vágyak, megérzések, hangulatok

5, 7 = flört, párkapcsolat

vissza a lap tetejére

Inanna leszállása az Alvilágba

 

 

A kirakás kiválóan alkalmas az önismeret fejlesztésére, lelkünk még feldolgozatlan témáinak és/vagy az árnyoldalunknak a felderítésére.

 

15 kártyára lesz szükség, de előtte szét kell választani a Kis és a Nagy Arkánumot. 5 lapot húzunk a Nagy Arkánumból, és 10-et a Kis Arkánumból.

A Nagy Arkánum lapjait a római számokkal jelzett helyekre tesszük.

 

I = A (feltételezett) fényes oldal, majd csak az árnyoldallal való találkozás után lesz ép egész.

2 = Fogadtatás az Alvilág kapujánál (hogyan néz ki kívülről a leereszkedés).

3 – 9 = Szokások, vágyak, elképzelések, értékek, elvárások, amiket fel kell adni (az árnyékos oldal, amit integrálni kell).

X = Az árnyoldal, amit meg kell váltani. A régi én-kép megsemmisülése.

11 = A segítő erő, a szövetséges.

XII = Az első éltető erő.

XIII = A második éltető erő.

XIV = Az újjászületett, teljes, egész ember.

15 = Az áldozat, amit átmenetileg fel kell adni, amiről le kell mondani.

 

A királyok és királynők a 3-9-es pozíciókban azt jelzik, hogy meg kell szabadulnunk ezeknek a személyeknek a befolyásától, vagy ha önmagunkat jelzi a kártya, akkor az énközpontúságtól.

vissza a lap tetejére

A kelta kereszt

 

 A kirakás értelmezése:
1. lap a kiindulási helyeztet, állapotot mutatja meg, amiről valójában szó van.
2. lap megmutatja, hogy az eseményre jelenleg milyen energiák hatnak. Gyengítik, vagy erősítik a pozícióját.
3. lap megmutatja, hogy a kérdező hozzáállását tudati szinten Amit elfogad, amit lát, amit érez a témával kapcsolatban. (bizonyos kérdéseknél ez az ész, értelem útját is jelenti)
4. lap arra az energiákra utal, ami a gyökereit jelentik az adott kérdésnek, ami valójában a bölcsője, ahonnan láthatatlan módon kifejlődött (bizonyos kérdéseknél ezt tekinthetjük akár a szív útjának is).
5. lap a közelmúltra utal vissza, ami esetleg kihatással volt a kérdés feltevésére, utalhat a jelen eseményeire.
6. lap a jövő kronológiailag legközelebbi eseményeire utal.
7. lap a kérdező érzelmi viszonyát tükrözi a kérdésre (1.lap), és a rá ható energiára.(2.lap).
8. lap a külső eseményekre, személyekre, környezetre utal, ahogyan ez „láthatóan megjelenik” a világ számára. Párkapcsolati kérdésnél ez jelzi a másik személyt
9. lap az érzelmekről árulkodik, a reményekről, félelmekről, melyeket a kérdező érez a eltett kérdés kapcsán. Értelmezésben nincs különösen nagyobb értelme, de mindenképpen információ hordoz a kérdezőt illetően.
10. lap a távoli jövőre utal, ahová ez út vezet, ami várható. (megj.: én még +3 lapot húzok ide)


Amilyen sorrendben összeolvassuk a lapokat:
1. megnézzük az 5. lapot, ami megmutatja a múltat.
2. értelmezzük a 9. lapot, ami információt ad, hogy a kérdező milyen reményekkel, félelmekkel indult.
3. ezután megnézzük a jelenlegi helyzetet (1. lap),
4. majd a rá ható másodlagos energiákat (2. lap)
5. majd ezt követ a 3. kártya, amivel feltárjuk, hogy miként gondolkodik, hogyan tudatosul mindez a kérdezőben.
6. megkeressük a kérdés gyökerét, ami az egészet éltet, ezt a 4. lap feltárásával végezzük. Amennyiben itt negatív lap bukkan fel, akkor egyértelmű, hogy ez gyengíti a többi pozitív lap erősségét.
7. megnézzük a 7. helyen lévő kártyát, amiből megtudhatjuk, hogy a kérdező hogyan viszonyul a témához.

8. feltárjuk a 8. helyen lévő kártyát is, hogy pontos képet kapjunk a környezet külső befolyásoló hatásáról.
9. értelmezzük a 6. helyen szereplő lapot, ami a közeljövőre utal
10.az utolsó, 10. lap feltárása adja meg a teljes kimenetelt, a távoli jövőt.

vissza a lap tetejére

Lemniszkáta

 

 

A kirakás egy kapcsolat vagy egy belső konfliktus helyzetét világítja meg. 8 lapot húzunk.

Két egymásba fonódó kört kapunk, amik egy fekvő nyolcast, a végtelen jelét adják ki. Mindig a kérdezőé a jobboldali kör, a partneré a baloldali!

 

A kártyák helyeinek jelentései:

3-7. kártya = azonosságok (itt tudnak a legjobban közeledni egymáshoz a felek, ill. ha két nagyon ellentétes kártya jelenik itt meg, akkor kevés az érintkezési pont, kivéve  ha a kapcsolat az ellentétek vonzásán alapul)

1-5. kártya = a legnagyobb ellentétpólusok, a legnagyobb érdekkonfliktusok, a legnagyobb kölcsönös elidegenedést jelzi

2-6. kártya = mire törekszenek a felek tudatosan, jó szándékkal

4-8. kártya = a kényszerítő tudatalatti, belső erők, amely erősebbek lehetnek a tudatos indíttatásoknál is.

vissza a lap tetejére

Leonardo – eszmény vagy valóság

 

 

Egy terv vagy folyamat kimenetelével kapcsolatban érdemes használni.

9 lapot húzunk.

 

A téma:

1 = A téma a tudat szempontjából.

9 = A téma a tudatalatti szempontjából.

 

Az alap:

4 = Az alap, ahol a kérdező áll.

7 = Egy cselekedet, amellyel meg lehet erősíteni az alapot.

8 = Egy felismerés vagy meglátás, amely megerősítheti az alapot.

 

A cél:

2 = A kézzelfogható cél.

3 = A cél mélyebb értelme.

5 = Remények, várakozások és félelmek.

6 = Váratlan akadályok.

 

Először az 1 és 9 kártyákat nézzük meg. A tudatalatti mindig erősebb, mint a tudatos.

Ha a 4 erős alapot jelent, akkor a 7 és 8 kevésbé fontos.

A 2, hogy mit lehet elérni, a 3, hogy valóban megéri-e.

Ha az 5 elgondolkodtató, akkor meg kell vizsgálni a célt.

vissza a lap tetejére

A Főpapnő titka

 

 

Ez a kirakás nem csak a fejleményeket mutatja, hanem egy titokról is fellebbentheti a fátylat. Válaszolhat egy miért? kérdésre is.

1+2 lap = ez a mellén hordott keresztet szimbolizálja, és a kérdés lényegéről szól. Az alakzat a jelenlévő két fő impulzust mutatja, amik vagy erősítik, vagy kioltják egymást. 

 

4;3;5 lap = a koronája, a három holdfázist szimbolizálja és a befolyásoló erőket jelenti

3 = A telihold, a jelenleg ható legfontosabb erő
4 = A növekvő hold a növekedő erőket,
5 = A fogyó hold a csökkenő erőket mutatja.

A főpapnő két oldalán álló oszlopokat szimbolizálja

6 = tudat alatti, sötét oldal, és energiák, amitől félünk, vagy amit csak sejtünk,
7 = amit világosan felismerünk, és értékelünk is, ami a fényben van.

A Főpapnő lábánál a „Hold bárkája"

8 = mutatja, hogy mi történik legközelebb, hova vezet az utazás.

A „Titkos tudás könyve" az alak ölében

9 = A Főpapnő leleplezi titkát.
Mutatja, hogy a jósoltató, mit miért tesz, mik a belső mozgató rugói. Ezt csak az összes többi lap értelmezése után nézhetjük meg, de csak ha a Nagy Arkánum egyik lapja az.
Ha a Kis Arkánum egyik lapja az, akkor a Főpapnő megtartotta a titkát.

vissza a lap tetejére

A kereszt

 

 

 Az egyik legegyszerűbb kirakási mód egy helyzet elemzésére. Tömör, de velős választ ad.

Tipikus kérdés: Mi a helyzet a kapcsolatommal/munkámmal/terveimmel?

vissza a lap tetejére

A következő lépés


 

A Mit tegyek? jellegű kérdésekre kirakható legegyszerűbb kirakási mód.

 

1 = A kiindulási helyzet, itt áll most a kérdező.

 

2 = Ez most nem fontos, ettől nem kell tartania, de nem is reménykedhet benne.

 

3 = Most csak ez a fontos.

 

4 = Ide érkezünk, ez a következő állomás. (Ha ez már bekövetkezett, akkor lehet újra kártyát vetni.)

vissza a lap tetejére

 

Az erő hét kereke – a csakrák

 

Behangoló kérdés:

Hogy érzem magam?

Hol érzékelek hiányt/energiát?

 

A hét fő csakránál mindig ugyanazt a kérdést tesszük fel az adott csakrára vonatkozóan: Milyen erő hat az adott csakrámban?

 

1. Gyökércsakra

2. Szakrális (szex) csakra

3. Szolár-plexus csakra

4. Szívcsakra

5. Torokcsakra

6. Harmadik szem csakra

7. Koronacsakra

 

Kísérőlapok:

8./9.: Milyen kozmikus erők segítenek és támogatnak?

 

Joker (meglepetés) és/vagy Mester (tanítás) = a kvintesszencia:

10.: Milyen összenergia van a csakrarendszeremben? Mi segít nekem az energiarendszerem erősítésében?

vissza a lap tetejére

A gyökércsakra (alapok, biztonság, stabilitás)

 

Behangoló kérdés:

Mi a helyzet a stabilitásommal és kitartásommmal?

Milyen alapokon nyugszok? Milyen a földdel való kapcsolatom?

 

1. A györkércsakrám állapota

2. Energiaáram

3. Energiablokádok

4. Mi segít nekem a földelésben?

5. Mit kellene megváltoztatnom vagy javítanom?

 

Kísérőlapok:

6. Mi kísér a gyökereimben?

7. Mi segít a blokádoknál?

 

Joker (meglepetés):

8. Mi segít nekem és mi gyógyít engem? Mit tegyek a közeljövőben?

vissza a lap tetejére 

A szakrális csakra (szexualitás, kreativitás, kapcsolatok)

 

Behangoló kérdések:

Mi a helyzet a kapcsolatkészségemmel, a magamhoz és a környezetemhez való kapcsolatommal?

Mi a helyzet az érzékiségemmel, kreativitásommal, alkotóerőmmel?

 

1. A szakrális csakrám állapota

2. Energiaáram

3. Energiablokádok

4. Kapcsolatom önmagammal

5. Bizalmam a világgal szemben / kreatív önkifejezésem

6. Mit kellene megváltoztatnom vagy javítanom?

 

Kísérőlapok:

7. Ez az erő erősíti a kreatív önkifejezésemet

 

Joker (meglepetés):

8. Ez az erő gyógyítja és erősíti az életörömet bennem

vissza a lap tetejére 

A köldökcsakra (szolár-plexus; akaraterő, hatalom, kontroll)

 

Behangoló kérdések:

Mi a helyzet az énerőmmel és hatalmammal?

Hogyan bánok a hatalmammal?

Hogyan használom az akaraterőet?

Milyen erős az életenergiám?

Hallgatok az ösztöneimre?

 

1. A köldökcsakrám

2. Energiaáram

3. Energiablokádok

4. Mit veszek fel ellenőrizetlenül?

5. Védelmem

 

Kísérőlap:

6. Mi segít?

 

Mester (tanítás):

7. Ez az erő véd

 

Joker (meglepetés):

8. Ami gyógyít és támogat

vissza a lap tetejére 

A szívcsakra (szeretet, együttérzés, emberségesség)

 

Behangoló kérdések:

Mi a helyzet a szeretetkészségemmel?

Meg tudom engedni a közelséget?

El tudom magam határolni? Hallgatok a szívemre?

 

1. A szívcsakrám

2. Az erősségeim

3. A gyengéim

4. Kapcsolatom önmagammal

5. Kapcsolatom embertársaimmal, a közösséggel

6. Ezt kellene változtatnom vagy fejlesztenem

 

Kísérőlapok:

7. Ez az erő kísér és óvja a szíverőmet

8. Ez az erő segít a blokádjaimnál

 

Mester (tanítás):

9. Ez az erő segít a szeretetkészségem kibontakoztatásában

 

Joker (meglepetés):

10. Milyen erő segít és gyógyít most?

vissza a lap tetejére 

A torokcsakra (kapcsolat, információcsere, kommunikáció)

 

Behangoló kérdések:

Milyen az információcserém a környezetemmel?

Képes vagyok önmagamat kommunikálni?

Tudok hallgatni?

 

Alaperő:

1. Ez a természeti erő itt különösen erősen hat

 

2. A torokcsakrám

3. Energiaáram

4. Energiablokádok

5. Ez rejlik itt

6. Ezt kellene változtatnom vagy fejlesztenem

 

Kísérőlapok:

7. Ez az erő segít ezen a területen

8. Ez az erő segít a blokádoknál

 

Mester (tanítás):

9. Ennek az energiának a hatása alatt áll a torokcsakrám ereje

 

Joker (meglepetés):

10. Ez erősít és gyógyít engem

vissza a lap tetejére 

A homlokcsakra (harmadik szem csakra; közvetlen érzékelés, bölcsesség, tisztánlátás)

 

Behangoló kérdések:

Mi a helyzet a hitkészségemmel?

Milyen a kapcsolatom a szellemi szférákkal, más dimenziókkal?

Mi az életfeladatom?

 

1. A homlokcsakrám

2. Ez nyitja meg a tisztánlátás csatornáját

3. Ez blokkolja a tisztánlátásomat

4. Ez rejlik itt

5. Ezt kellene változtatnom vagy fejlesztenem

 

Kísérőlapok:

6. Ez az erő kísér ezen a területen

7. Ez az erő segít a blokádoknál

 

Mester (tanítás):

8. Ez az erő vezet

 

Joker (meglepetés):

9. Ez az erő erősíti és gyógyítja a szellemi szférákkal való kapcsolatomat

vissza a lap tetejére 

A koronacsakra (béke, tudatosság, szellemi vezetés)

 

Behangoló kérdések:

Dolgozok a Felettes Énem megvalósításán?

Ismerem az ellazultság, a mély béke, a boldogság, az extázis állapotát?

Volt már kapcsolatom a gondolkodáson túl rejlő valósággal?

 

1. A koronacsakrám

2. Energiaáram

3. Energiablokádok

4. Erre kell ügyelni

5. Ez jelenleg a magasabb célom

 

Kísérőlapok:

6. Ez az erő áll mellettem itt

7. Ez az erő segít nekem a ezerlevelű lótusz kibontakoztatásában

 

Mester (tanítás):

8. Ez az erő hat jelenleg a szellemi világból

 

Joker (meglepetés):

9. Ez segít nekem, támogat engem és megnyitja a szellemi szférákhoz vezető kaput.

vissza a lap tetejére


 

A kirakások leírásai az alábbi forrásmunkák alapján készültek:

 

Hajo Banzhaf: Tanácsadó tarot

Jeanne Ruland: Das große Buch der Legemethoden

Angela Mackert: Neue Legesysteme