Forgó Ani - Numerológia - Tarot - Energetika

Facebook oldalam

A teljes Naprendszer direkt mozgásban - azaz isteni hátszél a terveink megvalósításához

2017. január 7-én a Merkúr direkt mozgásra vált, azaz a Földről nézve a Nap járásával megegyező irányba halad. Ezzel pedig egy viszonylag ritka csillagászati eseménynek lehetünk tanúi, ugyanis ettől a naptól kezdve egészen február 6-ig, amikor a Jupiter kezd hátráló mozgásba (t.i. a Földről nézve a Nap pályájával ellentétes irányba haladva), a Naprendszer összes bolygója „előre” halad, vagyis a Nap útját követi.

Az ősiségben az ilyen időszakot nagyon szerencsésnek és lehetőségekkel teli időszaknak tartották. Tették ezt nagy valószínűséggel azért, mert a Nap haladásával megegyezően minden bolygó előrevivő, előmozdító pályán halad a Földről nézve, vagyis az ebben az időszakban elinduló tervek és kezdeményezések nagyobb eséllyel tudnak eredményeket hozni.

Ha ehhez hozzávesszük, hogy az ősi magyar KeReSzTéNy kultúra a KöRiSTeN tiszteletén (is) alapul, és tudjuk, hogy a Nap jele a kör, akkor egy újabb jelentéstartalmat kapunk. A Nap nagyon sok kultúrában, így a magyar hagyományban is azonos a Napistennel, a Fiúistennel, „ki az Atya jobbján ül” (ld. Magyar Szent Korona és az Aranybulla pecsétjének Atya/Király ábrázolását, ahol az Atya alakja mellett, a fej vonalában a jobb oldalon /az Atya jobbján!/ a Nap ragyog). Ebben az értelemben a Nap haladási iránya szerint haladó összes bolygó az „isteni akarat/elv” szerint mozog. Innen eredhet az szerencsés, azaz ÁLDÁSos időszakba vetett hit is.

Az összes bolygó direkt mozgását mindenesetre a Földről nézve harmonikusnak, szinkronban levőnek tapasztaljuk, ezért kapcsolható hozzá a reményteljesség, bőség és áldás is. Olyan, mintha az univerzum és a galaxisunk (a Tejút) kozmikus segítséget nyújtana terveink elindításához, megvalósításához, a földi élet javára. Most érdemes mindent az útjára indítani, amihez segítségünk van némi isteni, kozmikus energialöketre, üzemanyagra.

Külön jelentőséget tulajdoníthatunk annak, hogy az időszak kezdőpontját a Merkúr jelöli, a végpontot pedig a Jupiter. Hogy miért? A Merkúr a közvetítő, a hírvivő, az információ képviselője, aki mindhárom világba bejáratos, büntetlenül járhat-kelhet az Alvilágban, az emberek világában és az istenek hegyén, az Olümposzon is. Az előretartó, előrevivő mozgását ez a bolygó a Nyilas jegyében kezdi meg, amelynek ura a Jupiter. Az a Jupiter, amelyik az isteni igazság és igazságosság, a magas (isteni) tudás és tanítás, valamint a szerencse bolygója. A kapcsolat tehát nyilvánvaló, ráadásul a direktbe fordulás a Tejúton történik, amely a fa elem jelképe (eleink nevezték égig érő fának is /sőt: ég ígérő fának is/, s mint ilyen a fejlődést jelképezi. Ha csak egymás mellé tesszük a kulcsszavakat, már akkor is egyértelművé válik az üzenet: isteni igazság és igazságosság, magas (isteni) tudás és tanítás, szerencse, fejlődés, hírvivő, közvetítő. Ugye mindenki érti?

Még teljesebbé válik ez az üzenet, ha hozzávesszük, hogy mindez a Kígyótartó csillagképének előterében zajlik, vagyis jelen van a gyógyítás/gyógyulás és az ösztönerők kézben tartásának üzenete is.

A teljes időszak alatt ráadásul a Jupiter oppozícióban, vagyis kiteljesítő fényszögben áll az Uránusszal, a zsenialitás, a szabadság, az égi sugallat, tiszta tudás, intuíció és váratlan fordulatok bolygójával. Az Uránusz egyben a Merkúr magasabb oktávját is „megszemélyesíti”, azaz még jelentőségteljesebbé válik a szellemi munka. Az Uránusz egyébként a Kos jegyében tartózkodik, amelyhez a új kezdet, az elindulás tartozik kulcsszóként, a Jupiter pedig a Mérlegben, a harmónia, egyensúly színterén.

Vonjuk bele ebbe a tarot-t is. A Merkúr a tudást szimbolizálja, ehhez akár a Főpapnő kártyáját is kapcsolhatjuk, hiszen az a belső tudás jelképe, két „szomszédja” a Mágus és az Uralkodónő pedig szintén kapcsolhatók a tudás minőségéhez, hiszen a Mágus a fentről kapott tudást ábrázolja, az Uralkodónő pedig az örökké megújulni képes Természetanya/Földanya tudását, pazar bőségét jelképezi.

A Jupiter pedig egyértelműen a Főpap kártyáján jelenik meg, mint az isteni tudás, a szakralitás földi képviselője. Két „szomszédja”, az Uralkodó és a Szeretők. Az Uralkodó a megvalósítás szimbóluma is lehet, míg a Szeretők egyértelműen az isteni szeretet és védelem szimbóluma, Rafael arkangyal, a teljesség és egészség égisze alatt, ha úgy tetszik.

Ha párban nézzük a lapokat, akkor találkozunk a Főpap és a Főpapnő kártyájával, amelyek mindketten védőkártyák a tarot-ban, a „higgy és bízz” elvét képviselik, továbbá az Uralkodó és az Uralkodónő kártyájával, amelyek a ciklikus, megújuló rendet képviselik, és a Mágus és Szeretők lapjával, amelyek látszólag nem tartoznak össze, itt mégis fordíthatjuk úgy a párosukat, mint az isteni szeretet és védelem mágiáját.

Az Uránuszi energiát pedig képviselheti a Bolond, a bölcs bolond, aki őszintén, váratlan, meglepő szellemességgel nyilatkozik büntetlenül az udvar képviselőiről.

Láthatjuk, hogy a tarot lapjain pontosan ugyanaz az üzenet bontakozik ki, mint a csillagokban: jelen van a magas tudás, az isteni szeretet, az egészség/gyógyulás, a bőség, a mágia, az intuíció, a védelem és a megvalósulás.

Vegyük ehhez hozzá az induló nap számmisztikáját.

2017.01.07.

2+0+1+7 =10/1 => magasabb szintre lépés, új kezdet (viszonyításként a tarot: X=Szerencsekerék; I=Mágus)

1 => új kezdet, zsenialitás, úttörő szellem, bátorság, magabiztosság, új ötletek, energiával teli időszak, céltudatosság, erő (ld. tarot I=Mágus)

7 => mágia, szerencse, titok(zatosság), belső hang általi vezetettség, intuíció, ősbizalom, vitalitás, kreativitás, vallás/filozófia/metafizika/bölcsesség felé fordulás, ösztönök feletti uralom (ld. tarot VII=Diadalszekér)

Együtt 2+0+1+7+1+1+7=19/10/1 => újjászületés, magasabb szint, új kezdet (ld. tarot XIX=Nap, X=Szerencsekerék, I=Mágus)

Láthatjuk, hogy itt is ugyanaz az üzenet érvényesül, mint a csillagok és a tarot üzenetében.

A záró nap – 2017.02.06. – üzenete:

2017 => ld. feljebb

2 => érzékenység, intuíció, filozófikus gondolkodásmód, figyelmesség, tolerancia, ellentétek harmóniája, a felek kiteljesedése (ld. tarot II=Főpapnő)

6 => szeretet, együttérzés, harmónia, teljesítésvágy, akarat megvalósítása, gondoskodás, nyugalom (ld. tarot VI=Szeretők)

Együtt 2+0+1+7+2+6=18/9 => a fényhez vezető út küszöbe, háromszoros védelem (3x6), és a tapasztalat és erős intuíció számai (ld. tarot XVIII=Hold és IX=Remete)

Mindent összefoglalva tehát elmondható, hogy a ma induló időszak egyértelműen olyan kozmikus eseményt vezet be, amely a nagyszerűség lehetőségét tartogatja. Ragadjátok hát meg a kínálkozó lehetőségeket, és szeretettel és alkotó ösztönerőiteket kézben tartva, használjátok ki ezt a kozmikus, isteni hátszelet!

Kívánom nektek, hogy Isten áldásával minden olyan terveteket sikerüljön elindítani és megvalósítani ebben az időszakban, amely minden érintett javát szolgálja!

 

 

A teljes Naprendszer direkt mozgásban - azaz isteni hátszél a terveink megvalósításához

2017. január 7-én a Merkúr direkt mozgásra vált, azaz a Földről nézve a Nap járásával megegyező irányba halad. Ezzel pedig egy viszonylag ritka csillagászati eseménynek lehetünk tanúi, ugyanis ettől a naptól kezdve egészen február 6-ig, amikor a Jupiter kezd hátráló mozgásba (t.i. a Földről nézve a Nap pályájával ellentétes irányba haladva), a Naprendszer összes bolygója „előre” halad, vagyis a Nap útját követi.

Az ősiségben az ilyen időszakot nagyon szerencsésnek és lehetőségekkel teli időszaknak tartották. Tették ezt nagy valószínűséggel azért, mert a Nap haladásával megegyezően minden bolygó előrevivő, előmozdító pályán halad a Földről nézve, vagyis az ebben az időszakban elinduló tervek és kezdeményezések nagyobb eséllyel tudnak eredményeket hozni.

Ha ehhez hozzávesszük, hogy az ősi magyar KeReSzTéNy kultúra a KöRiSTeN tiszteletén (is) alapul, és tudjuk, hogy a Nap jele a kör, akkor egy újabb jelentéstartalmat kapunk. A Nap nagyon sok kultúrában, így a magyar hagyományban is azonos a Napistennel, a Fiúistennel, „ki az Atya jobbján ül” (ld. Magyar Szent Korona és az Aranybulla pecsétjének Atya/Király ábrázolását, ahol az Atya alakja mellett, a fej vonalában a jobb oldalon /az Atya jobbján!/ a Nap ragyog). Ebben az értelemben a Nap haladási iránya szerint haladó összes bolygó az „isteni akarat/elv” szerint mozog. Innen eredhet az szerencsés, azaz ÁLDÁSos időszakba vetett hit is.

Az összes bolygó direkt mozgását mindenesetre a Földről nézve harmonikusnak, szinkronban levőnek tapasztaljuk, ezért kapcsolható hozzá a reményteljesség, bőség és áldás is. Olyan, mintha az univerzum és a galaxisunk (a Tejút) kozmikus segítséget nyújtana terveink elindításához, megvalósításához, a földi élet javára. Most érdemes mindent az útjára indítani, amihez segítségünk van némi isteni, kozmikus energialöketre, üzemanyagra.

Külön jelentőséget tulajdoníthatunk annak, hogy az időszak kezdőpontját a Merkúr jelöli, a végpontot pedig a Jupiter. Hogy miért? A Merkúr a közvetítő, a hírvivő, az információ képviselője, aki mindhárom világba bejáratos, büntetlenül járhat-kelhet az Alvilágban, az emberek világában és az istenek hegyén, az Olümposzon is. Az előretartó, előrevivő mozgását ez a bolygó a Nyilas jegyében kezdi meg, amelynek ura a Jupiter. Az a Jupiter, amelyik az isteni igazság és igazságosság, a magas (isteni) tudás és tanítás, valamint a szerencse bolygója. A kapcsolat tehát nyilvánvaló, ráadásul a direktbe fordulás a Tejúton történik, amely a fa elem jelképe (eleink nevezték égig érő fának is /sőt: ég ígérő fának is/, s mint ilyen a fejlődést jelképezi. Ha csak egymás mellé tesszük a kulcsszavakat, már akkor is egyértelművé válik az üzenet: isteni igazság és igazságosság, magas (isteni) tudás és tanítás, szerencse, fejlődés, hírvivő, közvetítő. Ugye mindenki érti?

Még teljesebbé válik ez az üzenet, ha hozzávesszük, hogy mindez a Kígyótartó csillagképének előterében zajlik, vagyis jelen van a gyógyítás/gyógyulás és az ösztönerők kézben tartásának üzenete is.

A teljes időszak alatt ráadásul a Jupiter oppozícióban, vagyis kiteljesítő fényszögben áll az Uránusszal, a zsenialitás, a szabadság, az égi sugallat, tiszta tudás, intuíció és váratlan fordulatok bolygójával. Az Uránusz egyben a Merkúr magasabb oktávját is „megszemélyesíti”, azaz még jelentőségteljesebbé válik a szellemi munka. Az Uránusz egyébként a Kos jegyében tartózkodik, amelyhez a új kezdet, az elindulás tartozik kulcsszóként, a Jupiter pedig a Mérlegben, a harmónia, egyensúly színterén.

Vonjuk bele ebbe a tarot-t is. A Merkúr a tudást szimbolizálja, ehhez akár a Főpapnő kártyáját is kapcsolhatjuk, hiszen az a belső tudás jelképe, két „szomszédja” a Mágus és az Uralkodónő pedig szintén kapcsolhatók a tudás minőségéhez, hiszen a Mágus a fentről kapott tudást ábrázolja, az Uralkodónő pedig az örökké megújulni képes Természetanya/Földanya tudását, pazar bőségét jelképezi.

A Jupiter pedig egyértelműen a Főpap kártyáján jelenik meg, mint az isteni tudás, a szakralitás földi képviselője. Két „szomszédja”, az Uralkodó és a Szeretők. Az Uralkodó a megvalósítás szimbóluma is lehet, míg a Szeretők egyértelműen az isteni szeretet és védelem szimbóluma, Rafael arkangyal, a teljesség és egészség égisze alatt, ha úgy tetszik.

Ha párban nézzük a lapokat, akkor találkozunk a Főpap és a Főpapnő kártyájával, amelyek mindketten védőkártyák a tarot-ban, a „higgy és bízz” elvét képviselik, továbbá az Uralkodó és az Uralkodónő kártyájával, amelyek a ciklikus, megújuló rendet képviselik, és a Mágus és Szeretők lapjával, amelyek látszólag nem tartoznak össze, itt mégis fordíthatjuk úgy a párosukat, mint az isteni szeretet és védelem mágiáját.

Az Uránuszi energiát pedig képviselheti a Bolond, a bölcs bolond, aki őszintén, váratlan, meglepő szellemességgel nyilatkozik büntetlenül az udvar képviselőiről.

Láthatjuk, hogy a tarot lapjain pontosan ugyanaz az üzenet bontakozik ki, mint a csillagokban: jelen van a magas tudás, az isteni szeretet, az egészség/gyógyulás, a bőség, a mágia, az intuíció, a védelem és a megvalósulás.

Vegyük ehhez hozzá az induló nap számmisztikáját.

2017.01.07.

2+0+1+7 =10/1 => magasabb szintre lépés, új kezdet (viszonyításként a tarot: X=Szerencsekerék; I=Mágus)

1 => új kezdet, zsenialitás, úttörő szellem, bátorság, magabiztosság, új ötletek, energiával teli időszak, céltudatosság, erő (ld. tarot I=Mágus)

7 => mágia, szerencse, titok(zatosság), belső hang általi vezetettség, intuíció, ősbizalom, vitalitás, kreativitás, vallás/filozófia/metafizika/bölcsesség felé fordulás, ösztönök feletti uralom (ld. tarot VII=Diadalszekér)

Együtt 2+0+1+7+1+1+7=19/10/1 => újjászületés, magasabb szint, új kezdet (ld. tarot XIX=Nap, X=Szerencsekerék, I=Mágus)

Láthatjuk, hogy itt is ugyanaz az üzenet érvényesül, mint a csillagok és a tarot üzenetében.

A záró nap – 2017.02.06. – üzenete:

2017 => ld. feljebb

2 => érzékenység, intuíció, filozófikus gondolkodásmód, figyelmesség, tolerancia, ellentétek harmóniája, a felek kiteljesedése (ld. tarot II=Főpapnő)

6 => szeretet, együttérzés, harmónia, teljesítésvágy, akarat megvalósítása, gondoskodás, nyugalom (ld. tarot VI=Szeretők)

Együtt 2+0+1+7+2+6=18/9 => a fényhez vezető út küszöbe, háromszoros védelem (3x6), és a tapasztalat és erős intuíció számai (ld. tarot XVIII=Hold és IX=Remete)

Mindent összefoglalva tehát elmondható, hogy a ma induló időszak egyértelműen olyan kozmikus eseményt vezet be, amely a nagyszerűség lehetőségét tartogatja. Ragadjátok hát meg a kínálkozó lehetőségeket, és szeretettel és alkotó ösztönerőiteket kézben tartva, használjátok ki ezt a kozmikus, isteni hátszelet!

Kívánom nektek, hogy Isten áldásával minden olyan terveteket sikerüljön elindítani és megvalósítani ebben az időszakban, amely minden érintett javát szolgálja!

 

 

A teljes Naprendszer direkt mozgásban - azaz isteni hátszél a terveink megvalósításához

2017. január 7-én a Merkúr direkt mozgásra vált, azaz a Földről nézve a Nap járásával megegyező irányba halad. Ezzel pedig egy viszonylag ritka csillagászati eseménynek lehetünk tanúi, ugyanis ettől a naptól kezdve egészen február 6-ig, amikor a Jupiter kezd hátráló mozgásba (t.i. a Földről nézve a Nap pályájával ellentétes irányba haladva), a Naprendszer összes bolygója „előre” halad, vagyis a Nap útját követi.

Az ősiségben az ilyen időszakot nagyon szerencsésnek és lehetőségekkel teli időszaknak tartották. Tették ezt nagy valószínűséggel azért, mert a Nap haladásával megegyezően minden bolygó előrevivő, előmozdító pályán halad a Földről nézve, vagyis az ebben az időszakban elinduló tervek és kezdeményezések nagyobb eséllyel tudnak eredményeket hozni.

Ha ehhez hozzávesszük, hogy az ősi magyar KeReSzTéNy kultúra a KöRiSTeN tiszteletén (is) alapul, és tudjuk, hogy a Nap jele a kör, akkor egy újabb jelentéstartalmat kapunk. A Nap nagyon sok kultúrában, így a magyar hagyományban is azonos a Napistennel, a Fiúistennel, „ki az Atya jobbján ül” (ld. Magyar Szent Korona és az Aranybulla pecsétjének Atya/Király ábrázolását, ahol az Atya alakja mellett, a fej vonalában a jobb oldalon /az Atya jobbján!/ a Nap ragyog). Ebben az értelemben a Nap haladási iránya szerint haladó összes bolygó az „isteni akarat/elv” szerint mozog. Innen eredhet az szerencsés, azaz ÁLDÁSos időszakba vetett hit is.

Az összes bolygó direkt mozgását mindenesetre a Földről nézve harmonikusnak, szinkronban levőnek tapasztaljuk, ezért kapcsolható hozzá a reményteljesség, bőség és áldás is. Olyan, mintha az univerzum és a galaxisunk (a Tejút) kozmikus segítséget nyújtana terveink elindításához, megvalósításához, a földi élet javára. Most érdemes mindent az útjára indítani, amihez segítségünk van némi isteni, kozmikus energialöketre, üzemanyagra.

Külön jelentőséget tulajdoníthatunk annak, hogy az időszak kezdőpontját a Merkúr jelöli, a végpontot pedig a Jupiter. Hogy miért? A Merkúr a közvetítő, a hírvivő, az információ képviselője, aki mindhárom világba bejáratos, büntetlenül járhat-kelhet az Alvilágban, az emberek világában és az istenek hegyén, az Olümposzon is. Az előretartó, előrevivő mozgását ez a bolygó a Nyilas jegyében kezdi meg, amelynek ura a Jupiter. Az a Jupiter, amelyik az isteni igazság és igazságosság, a magas (isteni) tudás és tanítás, valamint a szerencse bolygója. A kapcsolat tehát nyilvánvaló, ráadásul a direktbe fordulás a Tejúton történik, amely a fa elem jelképe (eleink nevezték égig érő fának is /sőt: ég ígérő fának is/, s mint ilyen a fejlődést jelképezi. Ha csak egymás mellé tesszük a kulcsszavakat, már akkor is egyértelművé válik az üzenet: isteni igazság és igazságosság, magas (isteni) tudás és tanítás, szerencse, fejlődés, hírvivő, közvetítő. Ugye mindenki érti?

Még teljesebbé válik ez az üzenet, ha hozzávesszük, hogy mindez a Kígyótartó csillagképének előterében zajlik, vagyis jelen van a gyógyítás/gyógyulás és az ösztönerők kézben tartásának üzenete is.

A teljes időszak alatt ráadásul a Jupiter oppozícióban, vagyis kiteljesítő fényszögben áll az Uránusszal, a zsenialitás, a szabadság, az égi sugallat, tiszta tudás, intuíció és váratlan fordulatok bolygójával. Az Uránusz egyben a Merkúr magasabb oktávját is „megszemélyesíti”, azaz még jelentőségteljesebbé válik a szellemi munka. Az Uránusz egyébként a Kos jegyében tartózkodik, amelyhez a új kezdet, az elindulás tartozik kulcsszóként, a Jupiter pedig a Mérlegben, a harmónia, egyensúly színterén.

Vonjuk bele ebbe a tarot-t is. A Merkúr a tudást szimbolizálja, ehhez akár a Főpapnő kártyáját is kapcsolhatjuk, hiszen az a belső tudás jelképe, két „szomszédja” a Mágus és az Uralkodónő pedig szintén kapcsolhatók a tudás minőségéhez, hiszen a Mágus a fentről kapott tudást ábrázolja, az Uralkodónő pedig az örökké megújulni képes Természetanya/Földanya tudását, pazar bőségét jelképezi.

A Jupiter pedig egyértelműen a Főpap kártyáján jelenik meg, mint az isteni tudás, a szakralitás földi képviselője. Két „szomszédja”, az Uralkodó és a Szeretők. Az Uralkodó a megvalósítás szimbóluma is lehet, míg a Szeretők egyértelműen az isteni szeretet és védelem szimbóluma, Rafael arkangyal, a teljesség és egészség égisze alatt, ha úgy tetszik.

Ha párban nézzük a lapokat, akkor találkozunk a Főpap és a Főpapnő kártyájával, amelyek mindketten védőkártyák a tarot-ban, a „higgy és bízz” elvét képviselik, továbbá az Uralkodó és az Uralkodónő kártyájával, amelyek a ciklikus, megújuló rendet képviselik, és a Mágus és Szeretők lapjával, amelyek látszólag nem tartoznak össze, itt mégis fordíthatjuk úgy a párosukat, mint az isteni szeretet és védelem mágiáját.

Az Uránuszi energiát pedig képviselheti a Bolond, a bölcs bolond, aki őszintén, váratlan, meglepő szellemességgel nyilatkozik büntetlenül az udvar képviselőiről.

Láthatjuk, hogy a tarot lapjain pontosan ugyanaz az üzenet bontakozik ki, mint a csillagokban: jelen van a magas tudás, az isteni szeretet, az egészség/gyógyulás, a bőség, a mágia, az intuíció, a védelem és a megvalósulás.

Vegyük ehhez hozzá az induló nap számmisztikáját.

2017.01.07.

2+0+1+7 =10/1 => magasabb szintre lépés, új kezdet (viszonyításként a tarot: X=Szerencsekerék; I=Mágus)

1 => új kezdet, zsenialitás, úttörő szellem, bátorság, magabiztosság, új ötletek, energiával teli időszak, céltudatosság, erő (ld. tarot I=Mágus)

7 => mágia, szerencse, titok(zatosság), belső hang általi vezetettség, intuíció, ősbizalom, vitalitás, kreativitás, vallás/filozófia/metafizika/bölcsesség felé fordulás, ösztönök feletti uralom (ld. tarot VII=Diadalszekér)

Együtt 2+0+1+7+1+1+7=19/10/1 => újjászületés, magasabb szint, új kezdet (ld. tarot XIX=Nap, X=Szerencsekerék, I=Mágus)

Láthatjuk, hogy itt is ugyanaz az üzenet érvényesül, mint a csillagok és a tarot üzenetében.

A záró nap – 2017.02.06. – üzenete:

2017 => ld. feljebb

2 => érzékenység, intuíció, filozófikus gondolkodásmód, figyelmesség, tolerancia, ellentétek harmóniája, a felek kiteljesedése (ld. tarot II=Főpapnő)

6 => szeretet, együttérzés, harmónia, teljesítésvágy, akarat megvalósítása, gondoskodás, nyugalom (ld. tarot VI=Szeretők)

Együtt 2+0+1+7+2+6=18/9 => a fényhez vezető út küszöbe, háromszoros védelem (3x6), és a tapasztalat és erős intuíció számai (ld. tarot XVIII=Hold és IX=Remete)

Mindent összefoglalva tehát elmondható, hogy a ma induló időszak egyértelműen olyan kozmikus eseményt vezet be, amely a nagyszerűség lehetőségét tartogatja. Ragadjátok hát meg a kínálkozó lehetőségeket, és szeretettel és alkotó ösztönerőiteket kézben tartva, használjátok ki ezt a kozmikus, isteni hátszelet!

Kívánom nektek, hogy Isten áldásával minden olyan terveteket sikerüljön elindítani és megvalósítani ebben az időszakban, amely minden érintett javát szolgálja!

 

 

Angyali útmutatás - 2018. április 23.-29.

Csizmadia István

Számomra ő a Fény festője, sok más tehetsége mellett. Egy alkalommal megmutattam neki az angyalok világát, mire kibukott belőle: „De hát én ezeket festem!”

Fogadjátok szeretettel fénydús, elgondolkodtató, gyönyörködető képeit! És muszáj belőle otthonra is venni! Nekem már van három! :-)

 

Album photo 1 Album photo 2 Album photo 3 Album photo 4 Album photo 5 Album photo 6

Zsíros Levente

Fantáziadús, gyönyörűen kivitelezett, rendkívül eredeti faldekorációk egy kedves barátom ügyes kezei alól. Ismerkedjetek vele, fogadjátok szeretettel a munkáit, és halmozzátok el megbízásokkal! :-)

 

Album photo 1 Album photo 2 Album photo 3 Album photo 4

Napi tarot - 2018. április 23.-29.